Servicii de arhivare - 14.06.2013

Achiziţii publice

ASOCIATIA 'EUROED', cu sediul in Bucuresti, Str. Frumoasa, Nr. 52, parter, Ap. 2, Sector 1, solicita operatorilor economici interesati, depunerea de oferte in vederea incheierii contractului privind achizitia directa de:
Servicii de arhivare: cod CPV 79995100-6:

  • preluarea documentelor
  • transportul in vederea prelucrarii arhivistice
  • constituirea unitatilor arhivistice
  • legarea documentelor
  • creare baze de date in format electronic
  • consultanta in vederea elaborarii nomenclatorului arhivistic

 

Obiectul contractului: Servicii de arhivare a documentelor

Data limita de depunere a ofertelor: 28.06.2013, ora 16,00.

Criteriul aplicat pentru alegerea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Locul unde se depun ofertele: sediul asociatiei.

Achiziţia se realizează în cadrul contractului POSDRU/83/5.2/S/59260, pentru proiectul "Consiliere, formare profesională şi asistenţă pentru afaceri în mediul rural - FAR", finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la:

tel.: 021-300 41 09

fax.: 021-300 41 10

e-mail: office@euro-ed.ro.

Nume persoana contact: Matache Mariana
Functie: Manager Proiect

Platforma E-learning

Date de contact

ASOCIAŢIA 'EUROED'

ASOCIAŢIA "EUROED" Solicitantul şi coordonatorul proiectului

str. Frumoasă, nr. 52, ap. 2, 010988
Bucureşti - Sector 1, România

tel: 021 300 41 09
email: office@euro-ed.ro
homepage: www.euro-ed.ro

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov

Camera de Comerţ şi
Industrie Braşov Partener

tel: +4 0268 54 70 84, +4 0268 54 70 82
fax: +4 0268 54 70 86

homepage: www.ccibv.ro
email: office@ccibv.ro, atilla.szekely@ccibv.ro