Parteneriatul proiectului

Despre proiect

 

Proiectul este implementat de un consorţiu format din trei parteneri, cu experienţă bogată în derularea de programe de formare profesională şi consultanţă în afaceri. Derularea în comun a acestui proiect, va determina un schimb de bune practici ce va aduce valoare adaugată activităţilor existente în aceste instituţii.

 

 

ASOCIAŢIA 'EUROED'

 

Solicitantul şi coordonatorul proiectului

ASOCIAŢIA ‘EUROED' este o organizaţie non-guvernamentală de nivel naţional, ce are ca scop principal susţinerea educaţiei continue a adulţilor în România şi optimizarea acesteia în concordanţă cu standardele europene de educaţie şi formare.

ASOCIAŢIA ‘EUROED' continuă în România activitatea Asociaţiei Universităţilor Populare Germane (dvv-international), are experienţă bogată în derularea proiectelor cu finanţare europeană, este furnizor acreditat de formare profesională şi reprezentanţă naţională pentru mai multe sisteme europene de certificare.

În calitate de coordonator, ASOCIAŢIA ‘EUROED' este responsabilă pentru managementul general, finaciar şi juridic al proiectului şi răspunde direct de implementarea activităţilor şi de asigurarea vizibilităţii proiectului la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov.

Contact:

 

 

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE din BRAŞOV

Partener

 

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov (CCI Brasov) este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, cu caracter autonom, care urmareşte: promovarea intereselor membrilor ei pentru dezvoltarea comerţului, turismului şi industriei brasovene, pe plan intern si extern si sprijinirea comerciantilor în raporturile cu autorităţile din ţară şi cu organisme specializate din străinătate. CCI Brasov are o puternică expertiză în ceea ce priveşte piaţa muncii, o vastă experienţă în domeniul acordarii de consultanţă şi sprijinirii persoanelor interesate în iniţierea unei afaceri, este furnizor acreditat de formare profesională şi are experienţă mare în derularea proiecteler cu finanţare europeană.

În cadrul proiectului FAR, CCI Braşov răspunde direct de implementarea activităţilor şi de asigurarea vizibilităţii proiectului la nivelul regiunii Centru.

Contact:

 

  • B-dul. M.Kogalniceanu Nr. 18-20, 500173 Braşov, România
  • Tel: +4 0268 54.70.84; +4 0268 54.70.82      
  • Fax: +4 0268 54.70.86           
  • Homepage: www.ccibv.ro                 
  • Responsabil cursuri de formare profesională:
  • attila.szekely@ccibv.ro

 

S.C. GICEROVA S.R.L.
Partener

 

S.C. GICEROVA S.R.L. din Râmnicu-Vâlcea, este o societate ce desfaşoară activităţi de consultanţă,  informare, consiliere şi cursuri de formare profesională, desfăşurând în decursul celor cinci ani de activitate mai multe programe de formare, de care au beneficiat peste două mii de persoane. S.C. GICEROVA S.R.L  desfăşoară activităţi adresate în special tinerilor, şomerilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi are experienţă în derularea proiectelor cu finanţare europeană în mediul rural.

Ca partener în proiectul FAR, S.C. GICEROVA S.R.L. răspunde direct de implementarea activităţatilor şi de asigurarea vizibilităţii proiectului la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.

Contact:

 

Platforma E-learning

Date de contact

ASOCIAŢIA 'EUROED'

ASOCIAŢIA "EUROED" Solicitantul şi coordonatorul proiectului

str. Frumoasă, nr. 52, ap. 2, 010988
Bucureşti - Sector 1, România

tel: 021 300 41 09
email: office@euro-ed.ro
homepage: www.euro-ed.ro

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov

Camera de Comerţ şi
Industrie Braşov Partener

tel: +4 0268 54 70 84, +4 0268 54 70 82
fax: +4 0268 54 70 86

homepage: www.ccibv.ro
email: office@ccibv.ro, atilla.szekely@ccibv.ro