Prezentare proiect

Despre proiect

 

ASOCIAŢIA 'EUROED' în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 2 august 2010, proiectului strategic "Consiliere, formare profesională şi asistenţă pentru afaceri în mediul rural - FAR", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", conform contractului POSDRU/83/5.2/S/59260.

Proiectul are durata de 3 ani (august 2010 - august 2013) şi este implementat în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie din Braşov şi S.C. Gicerova S.R.L. din Râmnicu-Vâlcea,  în trei regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov, Centru şi Sud-Vest Oltenia.

Obiectiv general: contribuţia la dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii în mediul rural, în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Centru şi Sud-Vest Oltenia, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Obiectiv specific: îmbunătăţirea capacităţii de ocupare, pe o perioadă de 36 de luni, pentru 1150 persoane din mediul rural din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Centru şi Sud-Vest Oltenia, prin:

 • Dezvoltarea abilităţilor de căutare a unui loc de muncă pentru 1150 persoane, prin activităţi de informare şi consilierea profesională;
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 900 persoane, prin organizarea de programe de formare profesională în domeniile antreprenorial şi informatic în vederea oportunităţilor de ocupare în domeniile non-agricole;
 • Integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii a 111 persoane, beneficiare de activităţi de consiliere şi asistenţă pentru începerea unei afaceri şi care îşi deschid pe parcursul proiectului afaceri proprii sau activităţi independente;
 • Creşterea gradului de informare a grupului ţintă prin campanii de informare privind oportunităţile de educaţie şi formare, piaţa forţei de muncă la nivel de regiune, ţară şi Uniunea Europeană, mobilitate ocupaţională, sectorială şi geografică.

Grupul ţintă este format din 1150 persoane din mediul rural din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Centru şi Sud-Vest Oltenia, care au în vedere oportunităţi de formare şi ocupare în domenii non-agricole.

Grupul ţintă include categorii cu risc crescut de marginalizare socio-economică datorită posibilităţilor reduse de reintegrare socio-profesională a persoanelor,  respectiv:

 • 250 persoane din mediul rural aflate în cautarea unui loc de muncă,
 • 450 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă,
 • 150 şomeri,
 • 150 şomeri tineri,
 • 50 persoane inactive,
 • 75 angajaţi din mediul rural şi
 • 25 manageri din mediul rural.

 

Localizarea proiectului

Proiectul se desfăşoară  în  90 de comune selectate din trei regiuni de dezvoltare:

 • Bucureşti-Ilfov
 • Centru
 • Sud-Vest - Oltenia

Judeţele:  Ilfov, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Olt şi Dolj.

 

Rezultate anticipate:

 • Campanii de promovare în minim 90 comune: conferinţe de presă, comunicate în mass media, întâlniri cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi cu publicul interesat, distribuire de materiale promoţionale;
 • Studiu privind nevoile de formare profesională din mediul rural din cele trei regiuni;
 • Studiu referitor la afacerile cerute pe piaţă în cele trei regiuni;
 • 1150 persoane informate şi consiliate profesional;
 • 900 persoane instruite în domeniile informatic şi antreprenoriat;
 • 900 de persoane certificate naţional şi european în domeniile informatic şi antreprenoriat;
 • 150 persoane vor elabora planuri de afaceri şi vor primi consultanţă în vederea deschiderii de afaceri proprii;
 • 111 afaceri deschise în cadrul proiectului, în domenii non-agricole.

 

Platforma E-learning

Date de contact

ASOCIAŢIA 'EUROED'

ASOCIAŢIA "EUROED" Solicitantul şi coordonatorul proiectului

str. Frumoasă, nr. 52, ap. 2, 010988
Bucureşti - Sector 1, România

tel: 021 300 41 09
email: office@euro-ed.ro
homepage: www.euro-ed.ro

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov

Camera de Comerţ şi
Industrie Braşov Partener

tel: +4 0268 54 70 84, +4 0268 54 70 82
fax: +4 0268 54 70 86

homepage: www.ccibv.ro
email: office@ccibv.ro, atilla.szekely@ccibv.ro